Symptomen vervuilde verstuivers

Last van startproblemen of nadieselen? Kans dat de verstuivers vervuild zijn. Laat Dynamic Tuning in Hoogeveen dit controleren en het probleem voor je oplossen.

Verstuivers zijn belangrijke onderdelen van het brandstofsysteem die zorgen dat op het juiste moment, de juiste hoeveelheid brandstof in de cilinders wordt gespoten. De volgende symptomen kunnen wijzen op problemen met een of meerder verstuivers:


Door een vervuilde verstuiver wordt het proces in de verbrandingsmotor verstoord. Doordat er te weinig brandstof wordt ingespoten waardoor een ‘te arm’ mengsel ontstaat. Te arm wil zeggen te weinig brandstof ten opzichte van de hoeveelheid zuurstof.

Door de vervuiling kan ook een verkeerde inspuiting ontstaan en de brandstof niet meer goed wordt verneveld en bijvoorbeeld het meer een straaltje wordt. Juist het vernevelen is belangrijk omdat de brandstof hierdoor makkelijker kan ontbranden.

De oorzaak van de vervuiling moet meestal gezocht worden in een slecht werkend brandstoffilter of vervuilde brandstof, bijvoorbeeld onder uit de tank. Bij het oplossen van de problemen zal men ook naar deze mogelijke oorzaken moeten kijken.

Wanneer je bij ons komt met het probleem zullen we eerst een diagnose uitvoeren:

  • Testapparatuur wordt aan de auto gekoppeld
  • Foutcodes worden uitgelezen en geanalyseerd
Na analyse komen we bij jou terug en bespreken we een plan van aanpak.

Naast de verstuivers zijn het inlaatspruitstuk, de EGR Klep en het roetfilter belangrijke onderdeel in het verbrandingsproces van een motor. Soms blijkt bij het uitlezen van de auto dat ook andere onderdelen aan vervanging of verwijdering toe zijn: Hier vind je meer informatie over deze onderdelen:


  • Wij doen een uitgebreide diagnose (we hebben de juiste apparatuur)
  • Door onze kennis komen wij tot een oplossing voor elk probleem (vakkundig personeel)
  • Duidelijke communicatie over tijdsduur en prijzen (zo voorkomen we misverstanden)
  • Professioneel plan van aanpak (gebaseerd op praktijkervaring)
Heb je deze artikelen al gelezen?


Heb je nog vragen of zou je meer willen weten? Neem gerust contact met ons op.