Page content

Advies EGR Klep

Hier vind je tips en advies m.b.t. de EGR Klep van de auto. De EGR Klep is een mechanisme in het motormanagement van de auto wat ervoor zorgt dat de NOx uitstoot milieuvriendelijker wordt. De EGR Klep kan echter zelf aangetast worden door de uitlaatgassen. Er ontstaat een laag roet waardoor de EGR Klep niet meer bewegen kan. Dit is de oorzaak van het hoge brandstofverbruik.

Problemen m.b.t. de EGR Klep

Wanneer de EGR Klep niet goed werkt dan kunnen zich de volgende problemen voordoen met jouw auto:

Hoe werkt de EGR Klep?

Wat is een EGR Klep? Wat als de EGR Klep kapot of vervuild is? Wanneer moet de EGR Klep vervangen worden? Dynamic Tuning geeft antwoord.

Hoe werkt EGR Klep?

Storingslampje EGR Klep brandt

Het storings- of waarschuwingslampje m.b.t. de EGR Klep brandt? Grote kans dat er sprake van een vervuilde EGR Klep. Wat kun je hier aan doen?

Storingslampje geeft problemen met EGR klep weer

Auto heeft weinig trekkracht

Wanneer een auto weinig trekkracht heeft merk je dit doordat de auto moeilijk op gang komt wanneer je weg probeert te rijden of wanneer je snelheid probeert te maken.

Weinig trekkracht auto?

Zwarte rookpluim uit de auto?

Zwarte rook wanneer je wegrijdt met de auto? Dit kan duiden op een verstopte of vervuilde EGR-Klep

Zwarte rookpluim auto

Hoog brandstofverbruik

Is het brandstofverbruik van jouw auto hoger dan aanvankelijk het geval was? Dit kan duiden op een storing in het EGR Systeem of een probleem met de verstuivers

Hoog brandstofverbruik auto

Inlaatspruitstuk verstopt

De EGR Klep in de auto zorgt ervoor dat de uitlaatgassen die vrijkomen door de motor circuleren. Deze uitlaatgassen laten bij de circulatie plakkerige aanslag (roet) achter in het roetfilter, de EGR Klep en het inlaatspruitstuk. Na verloop van tijd kunnen al deze onderdelen verstopt raken of dichtslibben.

Inlaatspruitstuk slaat dicht of verstopt

Wat is een inlaatspruitstuk

Voor de verbranding in een motor is lucht nodig. Om deze luchtstroom te bevorderen zit er op de motor een inlaatspruitstuk. Dit inlaatspruitstuk zorgt ervoor dat de lucht die via het luchtfilter binnenkomt gelijkmatig over de cilinders wordt verdeeld. Het inlaatspruitstuk is ter hoogte van de inlaatkleppen op de cilinderkoppen gemonteerd.

Een inlaatspruitstuk? Wat is dat?

Knetterend of ratelend geluid auto

Wanneer het inlaatspruitstuk is kan dit een knetterend geluid geven vanuit de motorruimte. Doorrijden is niet aan te raden gezien het feit dat er schadelijke gassen kunnen ontstaan. Ook kan er door de warmte brandgevaar ontstaan.

Knetterend of ratelend geluid auto?

Geen of slecht vermogen

Geen of slecht vermogen auto

Roetfilter slaat dicht

Het roetfilter en de EGR Klep hebben altijd met elkaar te maken. Wanneer er sprake is van overmatig roet dan kan logischerwijs het roetfilter dichtslaan met als gevolg dat deze niet meer op en top functioneert.

Roetfilter slaat dicht

Contact

Heb je vragen of wil je meer weten, neem dan gerust contact met ons op.