Advies EGR Klep

Hier vind je tips en advies m.b.t. de EGR Klep van de auto. De EGR Klep is een mechanisme in het motormanagement van de auto wat ervoor zorgt dat de NOx uitstoot milieuvriendelijker wordt. De EGR Klep kan echter zelf aangetast worden door de uitlaatgassen. Er ontstaat een laag roet waardoor de EGR Klep niet meer bewegen kan. Dit is de oorzaak van het hoge brandstofverbruik. Wanneer de EGR Klep niet goed werkt dan kunnen zich de volgende problemen voordoen met jouw auto: