dsg schakelsnelheid verhogen

Schakelsnelheid DSG verhogen

De schakelsnelheid van een DSG-versnellingsbak is het grote voordeel van deze unieke automatische versnellingsbakken. Af fabriek zijn ze zo optimaal mogelijk ingesteld, echter wel ver binnen de gestelde veilige grenzen en daarom kun je de schakelsnelheid van de DSG verhogen.

Schakelsnelheid of schakeltijd?

Twee verschillende dingen, maar toch met dezelfde betekenis. Bij een handgeschakelde versnellingsbak kost het een bepaalde tijd om over te schakelen naar een andere versnelling. Deze tijd is afhankelijk van de snelheid waarmee jij als bestuurder de handeling uitvoert: hoe gecoördineerder en sneller jij de handeling correct uitvoert, hoe korter de tijd tussen twee versnellingen.

dsg schakelsnelheiid verhogen diagnose

Bij een volautomatische versnellingsbak als de DSG is de schakeltijd kort, heel kort vergeleken met een handgeschakelde bak. In letterlijk tienden van seconden kan een DSG een andere versnelling inschakelen. En deze schakeltijd kan nog korter of anders gezegd, de schakelsnelheid kan hoger.

Waarom kan een DSG zo snel schakelen?

Dat een DSG-versnellingsbak zo snel kan schakelen heeft te maken met het feit dat deze versnellingsbak een dubbele koppeling heeft. Vandaar dat een variant op deze bak DCT wordt genoemd: dual clutch transmission, wat dubbele koppeling transmissie betekent.

In een DSG is telkens een van de koppelingen actief, tenzij de bak in de stand N, P of R staat. Elke koppeling heeft een eigen as met tandwielen voor de oneven of even versnellingen. Uitgaande van een normaal werkende DSG zal de tweede versnelling (even versnelling) zijn voorgeschakeld bij het wegrijden, terwijl op de as van de ander koppeling de derde versnelling (oneven) al wordt klaargezet.

Op het juiste moment zal het besturingssysteem vrijwel tegelijkertijd de ene koppeling deactiveren en de andere activeren. Tegelijkertijd zal het systeem op de ontkoppelde as de volgende versnelling klaarzetten (vierde) en deze op het juiste moment weer inschakelen. Al met al vergt dit een complexe besturing met veel instellingen.

dsg schakelsnelheiid verhogen besturing

Besturing DSG

Voor een complex geheel als een automatische versnellingsbak zijn de beste materialen nodig en het juiste onderhoud. Dit betekent onder andere dat er geen gewone koppelingsplaten worden gebruikt, omdat de platen veelvuldig worden gebruikt. Daarnaast moeten de tandwielen van zeer goede kwaliteit zijn en zo min mogelijk slijten, mede door het gebruik van de juiste versnellingsbakolie.

Voor de bediening van de versnellingen maakt men gebruik van de zogenoemde mechatronic, die de opdrachten uitvoert van het besturingssysteem. Deze berekent continu of de juiste versnelling is ingeschakeld en doet dat aan de hand van informatie van de ECU (engine control unit) en informatie van sensoren in de versnellingsbak.

Om de berekeningen te kunnen maken heeft de computer de juiste software en instellingen nodig. Het zijn deze instellingen die mede bepalen wanneer en hoe snel er wordt geschakeld.

Ongelimiteerd schakelsnelheid DSG verhogen?

De schakelsnelheid kun je niet ongelimiteerd verhogen, omdat de schakelsnelheid binnen de gestelde grenzen moet blijven. Voor alle instellingen in een DSG zijn uiterste grenzen opgesteld door de fabrikant en schade die ontstaat door een onjuiste instelling valt niet onder de garantie.

Specialisten van Dynamic Tuning

Niet iedereen heeft voldoende verstand en ervaring om de schakelsnelheid DSG te verhogen. De specialisten van Dynamic Tuning zijn goed opgeleid om met de specialistische apparatuur te kunnen werken.

Zij weten wat de gevolgen zijn van een wijziging in de besturing van een DSG-versnellingsbak en kunnen alles perfect op elkaar afstemmen.

DSG schakelsnelheid verhogen?

Wil je dat wij de DSG schakelsnelheid verhogen? Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Offerte automaatspoeling

Gerelateerde onderwerpen

Reactie plaatsen