NO-x Uitstoot

Wat is NOx Uitstoot?

NOx is een verzamelnaamvoor mono-stikstofoxiden. Dat klinkt heel ingewikkeld. In basis is het een atmosfeer die voor pakweg 80 procent uit stikstof bestaat en voor 20% uit zuurstof. Deze twee stoffen dragen bij aan een goede verbranding.

Dit geldt wanneer je een sigaret aansteekt, het gas in de keuken aanzet voor heet water en wanneer je de auto instapt. In basis zijn NOx gassen op te delen in stikstofmonoxide en stikstofdioxide. De stikstofdioxde (NO2) vormt een probleem voor het milieu.

Wat heeft dit te maken met mijn auto?

NOx gassen verlaten een dieselauto wanneer deze rijdt. Uit onderzoek blijkt dat gemiddelde personenauto's in Nederland behoorlijke hoeveelheden NO2 uitstoten. Deze luchtvervuiling heeft invloed op de dagelijkse gezondheid van de mensen. De vervuilde stoffen verspreiden zich via de lucht met alle gevolgen van dien.

Politiek en NOx uitstoot terugdringen

Internationaal is besloten dat het noodzaak is om de NOx uitstoot terug te dringen. Dit in verband met het milieu en de gezondheid van de wereldbevolking. In Nederland geldt een norm van 40 µg per kubieke meter.

Stikstofdioxide en de EGR Klep

In je auto zit een EGR Klep. Deze zorgt ervoor dat uitlaatgassen terug worden geleid naar de verbrandingskamer van de auto. Op die manier wordt voorkomen dat de uitlaatgassen zich een weg naar buiten banen wanneer je rijdt.

Er is echter 1 nadeel: de EGR Klep kan vervuild raken door de uitlaatgassen. Dit betekent dat de klep dichtslaat waardoor deze niet optimaal functioneert.

Is hier iets aan te doen?

Jazeker, er zijn een aantal onderhoudswerkzaamheden die mogelijk zijn met betrekking tot de EGR Klep;

Gerelateerde diensten

Je kunt bij ons terecht voor de volgende diensten:

Wil je dat wij je helpen?

Heb je nog vragen of zou je meer willen weten? Neem gerust contact met ons op.

Contact automaatspoeling, chiptuning

Of bel ons via: 0528 22 33 66


Reactie plaatsen