Verbrandingskamer

Wat is de verbrandingskamer?

Elke verbrandingsmotor (benzine, diesel, gas en dergelijke) heeft een of meerdere cilinders met een verbrandingskamer. Wat is dat eigenlijk, de verbrandingskamer? We behandelen een aantal zaken in dit artikel, zodat je een idee krijgt van een verbrandingskamer, want er komt veel meer bij kijken om een verbrandingsmotor perfect te laten draaien.

Verbrandingsmotor

Een verbrandingsmotor verbrandt een brandstofmengsel in de cilinder op het moment dat de zuiger (bijna) op het hoogste punt staat. Het mengsel is hierbij samengeperst, waardoor bij het ontsteken een explosie ontstaat die de zuiger wegdrukt naar de laagste stand en tegelijkertijd de krukas in beweging zet. De rechtlijnige beweging van de zuiger wordt hierbij omgezet naar een draaiende beweging. Voor een goede werking heeft een cilinder van een motor twee kleppen nodig.

verbrandingskamer - kleppen

De ene klep is een inlaatklep voor de inlaatslag, waarbij de benodigde lucht (zuurstof) of het brandstofmengsel wordt toegelaten. De andere klep is de uitlaatklep die opengaat om de verbrandingsgassen af te voeren. Bij een 4-taktmotor maakt een zuiger vier slagen voor een complete verbrandingscyclus:

  • Inlaatslag: de zuiger gaat naar beneden, terwijl de inlaatklep opengaat. De uitlaatklep is dicht.
  • Compressieslag: de inlaatklep gaat dicht en de zuiger gaat naar het bovenste punt, waarbij het mengsel wordt samengeperst.
  • Arbeidsslag: op het juiste moment volgt de ontsteking door de bougie (bij een dieselmotor door ontstane warmte door het samenpersen). Door de uitzetting van het gas (explosie) beweegt de zuiger met kracht naar het onderste punt.
  • Uitlaatslag: de uitlaatklep gaat open terwijl de zuiger weer naar het bovenste punt beweegt, waardoor de verbrandingsgassen de cilinder verlaten naar het uitlaatsysteem.

Indirecte en directe inspuiting bij benzinemotoren

Het mengsel wat tot ontsteking komt bestaat uit een hoeveel lucht en een brandstof. Deze vormen een explosief mengsel tijdens de compressieslag. De plaats waar de twee samenkomen en een mengsel vormen bepaalt of het een indirecte of directe inspuiting betreft. Bij indirecte inspuiting brengt een brandstofinjector de brandstof in de luchtstroom voor de cilinder. Dit kan een injector zijn voor alle cilinders, maar elke cilinder kan ook een eigen brandstofinjector hebben.

verbrandingskamer - brandstofinjectie

In dat laatste geval zit de injector vlak voor de inlaatklep van elke cilinder. Bij een directe inspuiting heeft elke cilinder een eigen injector in de cilinderkop die de brandstof onder hoge druk rechtstreeks in de verbrandingskamer spuit. Door dit systeem kan het motormanagement het verbrandingsproces beter regelen.

Verbrandingskamer

Een verbrandingskamer betekent in letterlijke zin een kamer waarin iets verbrand wordt. Meestal wordt die term gebruikt in de motortechniek. Dan is het meestal een ruimte in de cilinderkop waarin een lucht/brandstof mengsel wordt gecomprimeerd en tot ontbranding komt. Daarom wordt de verbrandingsruimte ook wel "compressieruimte" genoemd (Wikipedia).

De verbrandingskamer is dus ruimte tussen de cilinderwand, de bovenkant van de zuiger en de cilinderkop met in- en uitlaatkleppen, bougie (benzine) en eventueel brandstofinjector. Een diesel heeft een gloeibougie of gloeistift om het brandstofmengsel te kunnen ontsteken bij het starten van de motor. De vorm van de cilinderkop is mede bepalend voor het verbrandingsproces en varieert per motor en speelt vooral een rol bij directe inspuiting.

Gerelateerde onderwerpen

Wie zijn wij?

Dynamic Tuning, Auto Excellent Garage Jansen en Carwash de Wieken: wij zijn een multifunctioneel autobedrijf, en we je kunnen helpen op veel verschillende terreinen. Bij onderhoud of bij reparatie van je auto ben je in onze garage aan het juiste adres. Wil je de auto upgraden dan verzorgen wij de complete tuning van je auto. Ook vind je op onze locatie een wasstraat, geschikt voor auto's en bedrijfsbussen. Kort gezegd: er is weinig waar we je niet mee kunnen helpen als het om auto's gaat. Lees meer over ons.

Reactie plaatsen