Weinig of geen trekkracht voor jouw auto?

Heeft jouw auto weinig trekkracht wanneer je optrekt? Dit kan komen door een vervuilde of kapotte EGR Klep. Wat kun je nu doen?

Wanneer een auto weinig trekkracht heeft merk je dit doordat de auto moeilijk op gang komt wanneer je weg probeert te rijden of wanneer je snelheid probeert te maken.

Een vervuilde of kapotte EGR Klep kan de oorzaak zijn van een auto met weinig trekkracht.

Een EGR Klep (Exhaust Gas Recirculation) zit standaard op alle moderne dieselmotoren. Deze klep zorgt ervoor dat er een verlaging plaats vindt van de NOx uitstoot van de motor. NOx is de afkorting voor stikstofoxide of stikstofdioxide.

Dit komt vrij wanneer het overschot aan zuurstof in een dieselmotor verbrand wordt. De uitstoot van NOx is slecht voor het milieu.


 

Problemen met de EGR-Klep of het roetfilter kunnen storingen geven die je als autorijder wilt voorkomen. In dit ebook ontdek je:

  • Welke problemen er exact samengaan met het roetfilter en de EGR Klep
  • Waarom je verdere problemen wilt voorkomen
  • Wat de oplossing is voor deze problemen
 

Om de uitstoot van NOx te verminderen is er een EGR Klep in de motor geplaatst. Deze klep stuurt zuurstofarme uitlaatgassen naar de verbrandingskamer waardoor de NOx uitstoot daalt.

Als het algemene motorstoringslampje brandt of je een melding krijgt met betrekking tot het EGR kun je de auto uit laten lezen. Dynamic Tuning beschikt over de juiste apparatuur en benodigde software om dit te doen.

Je hebt twee mogelijkheden wanneer de EGR Klep vervuild of kapot is:


Behalve een gebrek aan trekkracht kunnen de volgende situatie zich voordoen zich voordoen.


Om deze redenen kies je voor ons:

  • Wij doen een uitgebreide diagnose (we hebben de juiste apparatuur)
  •  Door onze kennis komen wij tot een oplossing voor elk probleem (vakkundig personeel)
  •  Duidelijke communicatie over tijdsduur en prijzen (zo voorkomen we misverstanden)
  •  Professioneel plan van aanpak (gebaseerd op praktijkervaring)


Terug naar: kennisbank EGR Klep

Heb je nog vragen of zou je meer willen weten? Neem gerust contact met ons op.

Contact automaatspoeling, chiptuning

Of bel ons via: 0528 22 33 66